FACTUM Books - Billige studiebøger

Detaljer om titel

Find Formlen Betonkonstruktioner

Find Formlen Betonkonstruktioner

af Sørensen

ISBN: 9788750210511

116,00 kr.   129,00 kr.

Formelsamlingen indeholder formler til beregning af de mest almindeligekonstruktionselementer, bjælker, søjler samt plader.
Det meste af formelsamlingen beskæftiger sig med brudgrænsetilstanden. I brudgrænsetilstanden interesserer man sig for bæreevne. Her ønskes et estimat med en indbygget sikkerhed. Derfor anvendes regningsmæssige værdier for laster og materialeparametre.

Afsnit 2 beskæftiger sig som det eneste med anvendelsesgrænsetilstan-
den. Her interesserer man sig for deformationer og revner. Da man
ønsker et så præcist estimat som muligt, anvendes - så vidt det er muligt
- middelværdier for laster og materialeparametre. Ofte er middelværdi-
er for betonen ikke oplyst, og man må i stedet anvende karakteristiske værdier.

I Afsnit 1 fremgår nogle ofte anvendte materialeparametre samt ma-
terialeegenskaber for beton i styrkeklasse C12-50. Generelt er betegnel-
ser, symboler og formler baseret pa Eurocode 2, DS/EN 1992-1-1. Ved
tvivlsspørgsmåal eller for dyberegåaende information henvises til denne.

Serien Find Formlen er udarbejdet af studerende for studerende. Denne formelsamling henvender sig specielt til studerende på de videregående tekniske uddannelser.

Den indeholder de vigtigste og hyppigst forekommende formler, som anvendes i den første del af studiet, og som det er nyttigt at have samlet i én overskuelig og let anvendelig oversigt.

Samlingen er udarbejdet af studerende, der er langt i studiet og har været hjælpelærere i flere semestre.

Forfatterne har altså et indgående kendskab til
* undervisningen,
* hvilke formler der vigtige
* hvad der er brug for i de første semestre.
 

 

Bør være på lager
Levering: 1-2 hverdage

Formelsamlingen indeholder formler til beregning af de mest almindeligekonstruktionselementer, bjælker, søjler samt plader.
Det meste af formelsamlingen beskæftiger sig med brudgrænsetilstanden. I brudgrænsetilstanden interesserer man sig for bæreevne. Her ønskes et estimat med en indbygget sikkerhed. Derfor anvendes regningsmæssige værdier for laster og materialeparametre.

Afsnit 2 beskæftiger sig som det eneste med anvendelsesgrænsetilstan-
den. Her interesserer man sig for deformationer og revner. Da man
ønsker et så præcist estimat som muligt, anvendes - så vidt det er muligt
- middelværdier for laster og materialeparametre. Ofte er middelværdi-
er for betonen ikke oplyst, og man må i stedet anvende karakteristiske værdier.

I Afsnit 1 fremgår nogle ofte anvendte materialeparametre samt ma-
terialeegenskaber for beton i styrkeklasse C12-50. Generelt er betegnel-
ser, symboler og formler baseret pa Eurocode 2, DS/EN 1992-1-1. Ved
tvivlsspørgsmåal eller for dyberegåaende information henvises til denne.

Serien Find Formlen er udarbejdet af studerende for studerende. Denne formelsamling henvender sig specielt til studerende på de videregående tekniske uddannelser.

Den indeholder de vigtigste og hyppigst forekommende formler, som anvendes i den første del af studiet, og som det er nyttigt at have samlet i én overskuelig og let anvendelig oversigt.

Samlingen er udarbejdet af studerende, der er langt i studiet og har været hjælpelærere i flere semestre.

Forfatterne har altså et indgående kendskab til
* undervisningen,
* hvilke formler der vigtige
* hvad der er brug for i de første semestre.
 

Om bogen
Titel Find Formlen Betonkonstruktioner
Forfatter(e) Sørensen
Kategori -
Udgivelsesdato 07.10.2013
ISBN-13 9788750210511
Format -
Udgave 1
Sidetal 66
Dansk udgivelse Ja