FACTUM Books - Billige studiebøger

Detaljer om titel

Find formlen Fysik

Find formlen Fysik

af

ISBN: 9788750210733

116,00 kr.   129,00 kr.

Denne formelsamling er primært rettet mod anvendelse i de indledende fysikkurser ved ingeniøruddannelserne i Danmark. 3. udgaven udmærker sig ved at have en skærpet konsistens i notationen, der desuden er blevet opdateret for således at følge de nyeste symbolkonventioner.

Med denne nye udgivelse dækker Find Formlen Fysik nu en mere generel analytisk mekanik, statistisk fysik og det for en ingeniør højrelevante emne: Usikkerhedsvurdering. For at benytte sig af formelsamlingen på den bedst mulige måde, er det vigtigt at have hovedet med sig. Den gode ingeniør sørger altid for at overveje om det fundne resultat virker til at være korrekt. Dette gøres blandt andet gennem følgende simple kontroller. En undersøgelse af om enhederne stemmer overens med det forventede er det første som foretages. Beregnes for eksempel en kraftpåvirkning da må ens udtryk for denne kraft nødvendigvis være i enheder af newton. Hvis dette ikke er tilfældet, og får man
eksempelvis i stedet joule (som er enheden for energi) ud, da har man i
sin udledning foretaget en fejl. Det næste, man nemt kan kontrollere, er
hvorvidt fortegnet på ens udtryk er som forventet. Fundne udtryk for friktionskoecienter og masser er generelt altid positive. Relateret til dette
kan man stille sig selv spørgsmålet, om hvorvidt ens udtryk er reelt, når
det burde være det. Hvis der optræder en kvadratrod, da kan man risikere, at argumentet er negativt, og at ens udtryk bliver komplekst, hvilket som oftest tyder på enten en fejl eller et begrænset gyldighedsområde for udtrykket. En sidste og aldeles vigtig kontrol er den af grænsetilfældene.
Hvorledes opfører det fundne udtryk sig, når de forskellige parametre går
mod henholdsvis 0 samt uendelig? Et frit fald med luftmodstand ville for
eksempel i grænsen med en uendeligt stor masse gå imod udtrykket for det frie fald uden luftmodstand. Alle sådanne overvejelser er det vigtigt altid at gøre sig, da disse vil afsløre eventuelle fejl.

 

Bør være på lager
Levering: 1-2 hverdage

Denne formelsamling er primært rettet mod anvendelse i de indledende fysikkurser ved ingeniøruddannelserne i Danmark. 3. udgaven udmærker sig ved at have en skærpet konsistens i notationen, der desuden er blevet opdateret for således at følge de nyeste symbolkonventioner.

Med denne nye udgivelse dækker Find Formlen Fysik nu en mere generel analytisk mekanik, statistisk fysik og det for en ingeniør højrelevante emne: Usikkerhedsvurdering. For at benytte sig af formelsamlingen på den bedst mulige måde, er det vigtigt at have hovedet med sig. Den gode ingeniør sørger altid for at overveje om det fundne resultat virker til at være korrekt. Dette gøres blandt andet gennem følgende simple kontroller. En undersøgelse af om enhederne stemmer overens med det forventede er det første som foretages. Beregnes for eksempel en kraftpåvirkning da må ens udtryk for denne kraft nødvendigvis være i enheder af newton. Hvis dette ikke er tilfældet, og får man
eksempelvis i stedet joule (som er enheden for energi) ud, da har man i
sin udledning foretaget en fejl. Det næste, man nemt kan kontrollere, er
hvorvidt fortegnet på ens udtryk er som forventet. Fundne udtryk for friktionskoecienter og masser er generelt altid positive. Relateret til dette
kan man stille sig selv spørgsmålet, om hvorvidt ens udtryk er reelt, når
det burde være det. Hvis der optræder en kvadratrod, da kan man risikere, at argumentet er negativt, og at ens udtryk bliver komplekst, hvilket som oftest tyder på enten en fejl eller et begrænset gyldighedsområde for udtrykket. En sidste og aldeles vigtig kontrol er den af grænsetilfældene.
Hvorledes opfører det fundne udtryk sig, når de forskellige parametre går
mod henholdsvis 0 samt uendelig? Et frit fald med luftmodstand ville for
eksempel i grænsen med en uendeligt stor masse gå imod udtrykket for det frie fald uden luftmodstand. Alle sådanne overvejelser er det vigtigt altid at gøre sig, da disse vil afsløre eventuelle fejl.

Om bogen
Titel Find formlen Fysik
Forfatter(e)
Kategori -
Udgivelsesdato 15.03.2015
ISBN-13 9788750210733
Format -
Udgave 3
Sidetal 77
Dansk udgivelse Ja